Telling verkeer

Als gecertificeerd bureau voor onderzoek en advies op het gebied van verkeer & mobiliteit voert ons onderzoeksteam momenteel in opdracht van de gemeente Haarlem een grondig onderzoek uit in de wijk Oostpoort. Het primaire doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van sluipverkeer en zo ja, in welke mate dit voorkomt.

Bij het uitvoeren van dit onderzoek registreren we kentekens om een nauwkeurige analyse te kunnen maken. Het registreren van de kentekens is nodig om vast te stellen of er auto`s binnen een bepaalde tijd langs beide scanunits zijn gereden. Op deze manier kunnen we bepalen of een auto onder de noemer sluipverkeer valt.

Het is belangrijk op te merken dat we enkel de kentekens registreren en geen persoonlijke gegevens of privacygevoelige informatie verzamelen. We nemen de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en voldoen aan alle vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bovendien wordt ons werk nauwlettend gevolgd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te garanderen dat we ons te allen tijde houden aan de geldende privacywetgeving.

Mocht u meer informatie wensen over ons onderzoek of vragen hebben met betrekking tot de gegevensverwerking, dan kunt u altijd contact opnemen met ons contactcentrum. Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en u verdere uitleg te geven over de genomen maatregelen om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

info@trajan.nl
+31 23 888 2337