Fiets

Fietsparkeerdrukonderzoek

Het is inmiddels een bekend beeld in veel binnensteden: overvolle fietsenrekken en fietsen die op de stoep geparkeerd staan en ruimte innemen van de voetganger. Een onwenselijke situatie waar veel gemeenten mee in de weer zijn. Maar op welke locaties ontstaan die parkeerproblemen nou precies? En op welke tijdstippen raken de rekken vol? Waar is voldoende parkeercapaciteit? En waar is eventueel nieuwe parkeerruimte nodig?

Het zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om de binnenstad voor fietsers en voetgangers toegankelijk te houden. Met een onderzoek naar de fietsparkeerdruk wordt het aantal geparkeerde fietsen ten opzichte van het aantal parkeervoorzieningen in kaart gebracht. Op die manier ontstaat een nauwkeurig beeld van de parkeersituatie.

Voorafgaand aan het telwerk meten we vaak de huidige fietsparkeercapaciteit (uitgesplitst naar type voorziening). Daarna worden op de juiste momenten het aantal fietsen geteld. Daaruit volgt een duidelijk beeld van de totalen fietsen binnen en buiten de voorziening, het type fiets en brom- en snorfietsen.

In het kort

  • Een fietsparkeerdrukonderzoek is snel opgezet

  • Uitvoerbaar op elk gewenst schaalniveau: van fietsgarage tot stadsbreed

  • Digitale verwerking van de parkeercapaciteit (inclusief afbeeldingen)

  • Gedetailleerd onderzoeksniveau: van type voorziening tot type fiets