Verkeer

Enquête onderzoek

Aantallen, cijfers en nummers zijn niet altijd het antwoord in verkeersonderzoek. De ervaringen en meningen van gebruikers (verkeersdeelnemers) zijn bij het vinden van sommige mobiliteitsoplossingen onmisbaar. Deze zijn simpelweg niet te tellen. Hoe ervaart men bijvoorbeeld een woon-werkverbinding? Wat kan beter? Of waarom kiest men voor een bepaalde vervoerswijze? En is men tevreden over die nieuwe fietsenstalling in het centrum?

Iedere vraag vergt een eigen aanpak. Het kan voorkomen dat er op specifieke locaties interviews afgenomen moeten worden. Er kan sprake zijn van een kleine doelgroep die op straat benaderd moet worden of er moet juist een enorm grote steekproef online worden afgenomen. We denken graag mee en stellen de juiste vragen en onderzoeksmethoden voor.

De volgende methoden zijn direct inzetbaar

  • Straatenquêtes

  • Schriftelijke enquêtes

  • Online onderzoek

  • Diepte-interviews

Benieuwd geworden? Lees hier aan de linkerzijde verder over een aantal uitgevoerde cases of ga in gesprek met ons!

Neem contact met ons op!