Fiets

Fietswrakken

Er wordt steeds vaker aandacht besteed aan de fietsen die een langere tijd stil staan of helemaal niet meer worden gebruikt: de zogenaamde weesfietsen of fietswrakken. Ze nemen ruimte in die schaars is. Door middel van handhaving op dergelijke fietsen kan er zonder uitbreiding van parkeerplekken toch ruimte in het rek worden gewonnen. Maar welke fietsen zijn zogenaamd wees of wrak? Waar staan deze? En in welke gebieden komen ze vaker voor dan in andere?

Het zijn enkele vragen die we kunnen beantwoorden met een wrakken- en weesfietseninventarisatie. Steekproefsgewijs markeren we zorgvuldig alle soorten geparkeerde fietsen in de openbare ruimte en brengen we deze in kaart. Tijdens een nulmeting markeren we de fietsen en inventariseren we de locatie en hun gebreken. Vervolgens worden op vooraf bepaalde momenten dezelfde locaties nagelopen en de gemarkeerde fietsen gecheckt. Op die manier wordt het verloop van de weesfietsen en wrakken duidelijk. Hiermee kan de effectiviteit van handhaving worden vergroot en zijn locaties in kaart te brengen waar de handhaving aangepast dient te worden.

In het kort

  • Met een wrakken en weesfietseninventarisatie creëer je ruimte voor fietsparkeren zonder uitbreiding

  • Schetst een beeld van wrakken en weesfietsen gesorteerd naar type gebied (woon, winkel, stations

  • Biedt handvaten voor handhavings- en monitoringsmogelijkheden