Fiets

Fietsparkeerduuronderzoek

In veel gevallen zijn fietsparkeervoorzieningen overvol op bepaalde piektijden. Op rustigere momenten is er vaak voldoende ruimte en vindt de fietser snel een plek. Maar moet je als aanbieder fietsparkeerplekken realiseren voor de behoefte op piektijden? Of juist niet? En wat is de verdeling kort- en langparkeerders eigenlijk?

Met een onderzoek naar fietsparkeerbehoefte, met onderscheid in kort en langparkeren, kunnen we de (on)mogelijkheden in de praktijk aangeven. Daarvoor is echter aanvullende informatie nodig over de parkeerbehoefte van fietsers, en dan met name de stallingsduur en profiel van aankomsten en vertrekken.

Voor het achterhalen van dergelijke informatie – de fietsparkeerduur en de parkeermotieven – maken we van het door onszelf ontwikkelde Testudo-model. We bepalen de nulbezetting, inventariseren de vertrekkende en aankomende fietsers en houden hun specifieke locatie bij. Er ontstaat zo een nauwkeurig beeld van het verloop van de vertrekkende, aankomende en stilstaande fietsen gedurende de dag.

In het kort

  • Maakt Informatie inzichtelijk over fietsparkeerduur, parkeermotieven, kort- en langparkeerders

  • We maken gebruik van ons eigen ontwikkelde Testudo-model

  • Toepasbaar op elk gewenst schaalniveau: van straat tot totale binnenstad