Verkeer

Verkeerstellingen

In de meest ideale situatie beweegt iedereen zich zonder hinder van A naar B. Dit is helaas in veel situaties niet het geval. Weggen slibben vol en het toenemende verkeer zorgt voor overlast. Hiervoor moeten oplossingen worden bedacht. Gebaseerd op de juiste informatie.

Met goed opgezette verkeerstellingen verzamelen we die informatie. Zo bieden we inzicht in verkeers-intensiteiten en –verdelingen en geven je een goed beeld van de huidige situatie. Voor elke vraag beschikken we over de juist onderzoeksmethoden. We zijn betrokken bij het gehele proces. Van het uitwerken van de vraag, het verzamelen van de gegevens tot het analyseren van de data. En met de uitkomsten van het onderzoek, overzichtelijk gerapporteerd met bruikbare tabellen en heldere kaarten, kun je direct aan de slag.