Datavisualisatie

Dataverwerking en visualisatie

Een kaart zegt meer dan meerdere tabellen. Daarom hebben wij van datavisualisatie onze specialisatie gemaakt en maken wij voor vrijwel elke onderzoeksopdracht gebruik van Geografische Informatie Systemen (QGIS). Na uitgebreide dataverzameling en -verwerking zoeken we bijna altijd naar de geografische dimensie in het presenteren van de gegevens. Dit betekent dus dat we onze verzamelde gegevens snel en overzichtelijk in kaart brengen. Problemen en oplossingen worden in een oogopslag duidelijk. Maar wij kunnen meer met GIS.

Met GIS maken wij ruimtelijke analyses, wat een even belangrijk component is in ons onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ons parkeermodel, waarmee we op basis van statische en dynamische gegevens huidige en toekomstige parkeerproblemen in kaart brengen en zelfs voorspellen.