Parkeren

Parkeervakken digitaal intekenen

Het parkeerbeleid wordt in steeds meer gemeenten gehandhaafd met behulp van scanauto’s. Doordat het handhaven hiermee sneller en efficiënter kan worden uitgevoerd scheelt dit in de kosten. Kentekens worden gescand en gekoppeld aan een locatie. Hiermee kan worden bepaald of het voertuig een betaalrecht heeft voor de juiste periode en de juiste locatie.

Om de locatiecheck sneller en soepeler te laten verlopen is een digitaal parkeervakkenbestand handig, zo niet onmisbaar. Hiervoor kunnen wij een digitaal parkeervakkenbestand opmaken. Hierbij wordt de gehele parkeercapaciteit van een gemeente (of een bepaald gereguleerd gebied) digitaal ingetekend. Bijzondere plekken worden hierbij apart gecategoriseerd.

De handhavende instantie kan deze vervolgens gebruiken in hun scanauto’s. Om het parkeervakkenbestand up-to-date te houden kan er een onderhoudscontract worden afgesloten met Trajan. Hierdoor kan het bestand ook altijd gebruikt worden om de actuele capaciteit van een buurt, wijk of stad snel te bepalen als onderbouwing van eventuele parkeerdrukonderzoeken.