Parkeren

Parkeerbalans

Steden zijn in constante ontwikkeling; er worden nieuwe woningen gebouwd, winkelcentra worden uitgebreid of parkeervoorzieningen weggehaald. Maar wat voor invloed heeft dit op de parkeerdruk in de toekomst? Om dit helder in beeld te krijgen kunnen wij een parkeerbalans uitvoeren, dit kan zowel voor de auto als fiets.

Een parkeerbalans is een onderzoek dat wordt gebruikt om de huidige en toekomstige parkeersituatie in een bepaald gebied te analyseren. Het biedt inzicht in verschillende aspecten van het parkeren, zoals de beschikbare parkeercapaciteit, de vraag naar parkeerplaatsen in de toekomst en mogelijke tekorten of overschotten aan parkeergelegenheid. Hiervoor verzamelen en analyseren we verschillende gegevens. 

Als input voor parkeerbalansen wordt data uit parkeerdrukmetingen gebruikt, meestal door onszelf uitgevoerd. In de parkeerdrukmetingen wordt gekeken naar de huidige parkeercapaciteit, de parkeerdruk op verschillende momenten, parkeerduur en het parkeermotief. Vervolgens wordt er gekeken naar toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de parkeersituatie, zoals stadsontwikkeling, veranderingen in mobiliteitspatronen, demografische trends en economische groei. Deze factoren kunnen de vraag naar parkeergelegenheid beïnvloeden en kunnen worden meegenomen in de prognoses voor de toekomstige parkeersituatie. 

Onze parkeerbalans tool

Trajan heeft een tool ontwikkeld die de toekomstige parkeerdruk per straatsectie berekend. Dit wordt gedaan aan de hand van bestaande parkeerdrukdata (capaciteit, bezetting), bouwplannen en de normen die door de betreffende gemeente gebruikt worden. Binnen de tool is het mogelijk om voor de verschillende bouwplannen parkeernormen toe te voegen op basis van in welke gemeentezone het ligt (bijv. Centrum lagere parkeernorm dan schil), aantal te realiseren woningen per bouwproject, aanwezigheid HOV-lijn en de kans dat het toekomstige bouwplan daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om bouwprojecten die in verschillende jaren worden opgeleverd enkel voor het opgeleverde deel te laten meetellen. Het model rekent per bouwplan de toekomstige parkeervraag per jaar uit. Samen met een zelf in te stellen groeipercentage autobezit per jaar wordt die toekomstige parkeervraag geprojecteerd over de straatsecties binnen een zelf te bepalen loopafstand.  

Wat kun je met de uitkomsten van een parkeerbalans?

Op basis van deze analyse wordt beoordeeld of de bestaande parkeercapaciteit voldoende zal zijn om aan de toekomstige vraag te voldoen, of dat er aanpassingen nodig zijn, zoals het creëren van extra parkeergelegenheid, het implementeren van parkeerbeleid of het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen of carpoolen.

Een parkeerbalans kan worden gebruikt door stadsplanners, gemeenten, projectontwikkelaars bij het nemen van beslissingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, infrastructuur en mobiliteit. Het biedt een gedetailleerd inzicht in de parkeersituatie en kan helpen bij het optimaliseren van de beschikbare parkeergelegenheid en het verminderen van parkeerproblemen in gemeentes.

Een parkeerbalans kan worden gebruikt door stadsplanners, gemeenten, projectontwikkelaars bij het nemen van beslissingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, infrastructuur en mobiliteit. Het biedt een gedetailleerd inzicht in de parkeersituatie en kan helpen bij het optimaliseren van de beschikbare parkeergelegenheid en het verminderen van parkeerproblemen in gemeentes.

Geïnteresseerd in een parkeerbalans? Of benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact met ons op voor advies