Verkeer

Analyse verkeersveiligheid

Naar aanleiding van een incident of klachten worden vraagtekens gezet bij de verkeersveiligheid van bepaalde locaties en verkeerssituaties. Maar wat is precies de huidige situatie? Hoe gedraagt de weg gebruiker zich? Ontstaan problemen door de inrichting, of gedrag? Wat zijn mogelijke (ontbrekende) maatregelen?

Met een onderzoek naar de verkeersveiligheid kan helder in kaart gebracht worden wat de huidige situatie is, of er echt sprake is van onveiligheid, en of er reden voor verandering is. Trajan maakt een plan van aanpak op maat. Daarbij kunnen verschillende onderdelen worden onderzocht om zo tot een volledig beeld van de situatie te schetsen. Daarbij kunnen wij ook een passend advies geven.

Onderzoeksopzet

Om een volledig beeld te krijgen bij de verkeerssituatie kunnen er verschillende vragen worden gesteld om zo de volledige omvang en aanpak te bepalen. Vragen die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld:

  • Welke verkeersstromen zijn er? 

  • Wat is de aard van de incidenten/klachten? 

  • Is er sprake van (een gevoel van) onveiligheid op het genoemde punt? 

  • Indien er hiervan sprake is, Is deze onveiligheid subjectief of objectief? 

  •  Welke oorzaken kunnen worden geïdentificeerd voor deze onveiligheid? 

  • Welk gedrag van de weggebruiker wordt als onveilig beschouwd? 

  • Welke maatregelen zijn er te nemen op de locatie en welk effect wordt verwacht van  

    deze maatregelen? 

Schouw

Onze medewerkers gaan altijd allereerst naar de locatie om de situatie ter plekke te inventariseren. Dit biedt een eerste indruk van de inrichting en ook kan hierbij worden bekeken welke ontwerpprincipes zijn toegepast op de locatie.

Verzameling van data

De intensiteit van het verkeer, de snelheden en het gedrag op de locatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van gegevens uit verkeersmodellen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen verschillende tools in worden gezet om data te verzamelen: bijvoorbeeld camera’s, observanten en telslangen. Daarna kan alle data worden beoordeeld. De aard en aantal van incidenten worden geïnventariseerd en beschreven. Vaak geven wij hier een bepaalde waarde aan. Aan de hand van deze data wordt dan een conclusie geschreven.  

Advies

Om tot een concreet advies te kunnen komen is het noodzakelijk om met diverse belanghebbenden in gesprek te gaan: wat er mogelijk is en welke eventuele aanpassingen noodzakelijk of volstrekt onhaalbaar zijn

Benieuwd geworden? Of meer weten?

Neem contact met ons op!