Verkeer

Verkeersstromen

Trajan gebruikt een zelf ontwikkelde methode om de totale stroming van verkeer in kaart te brengen. Hierdoor wordt van een vooraf afgebakend gebied compleet duidelijk hoe verkeer zich naar of van een bepaalde plek beweegt.

Dit onderzoek is al meermalen uitgevoerd voor zowel auto's, fietsers als voetgangers. Het gebied waar het onderzoek is uitgevoerd kan relatief groot zijn, zoals een heel stationsgebied (voorbeeld hierboven van Station Ede-Wageningen), of relatief klein, zoals een buurt met maar enkele kruispunten.