Actueel

Ken je ons GIS-lab al?

In ons nieuwe GIS-lab kunnen wij gemeenten, particulieren of projectontwikkelaars helpen ruimtelijke problemen op te lossen of juist kwesties in kaart te brengen. Op ons kantoor hebben wij een aantal GIS experts zitten die overal een antwoord op hebben. We creëren op maat gemaakte modellen voor projecten. Dit zorgt voor een sneller, flexibeler proces waarbij we grote hoeveelheden data makkelijk kunnen analyseren.

Eerste hulp bij al uw GIS problematiek

GIS is een complex programma wat kennis vereist. Wij kunnen ons voorstellen dat u bepaalde geografische data in beeld wil brengen, maar niet de kennis of mankracht hiervoor in huis hebt. Met de juiste expertise kunnen op het eerste oog tijd rovende geografische visualisaties zo in kaart gebracht worden.


Heeft jullie parkeervakken bestand een update nodig? Of heeft andere geografische data die u graag in beeld wil brengen? We kunnen ruimtelijke GIS-analyses uitvoeren met behulp van data uit de Basis Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en andere bronnen. Dit kunnen wij combineren met observaties of tellingen ter plekke. We creëren waar handig op maat gemaakte modellen voor projecten. Dit zorgt voor een sneller, flexibeler proces waarbij we grote hoeveelheden data makkelijk kunnen analyseren of juist in kaart brengen.

Visualisatie half op stoep parkeren

Zo hadden wij bijvoorbeeld de vraag vanuit de gemeente Haarlem die parkeerdruk wil verlagen door stapsgewijs half op stoep parkeren, ook wel Canadees parkeren, te reguleren. Hiervoor hebben wij voor 11 buurten in de gemeente een GIS analyse uitgevoerd om in kaart te brengen in welke straten het Canadees parkeren alsnog gedoogd kan worden zonder dat dit leidt tot ontoegankelijke stoepen of belemmerde toegang in straten. Wij hebben hiervoor een GIS-model opgezet, welke stapsgewijs inzichtelijk maakt met welke wegbreedtes, stoepbreedtes en parkeerpraktijk een straat te maken heeft, en welke mogelijke oplossingen in de betreffende straat mogelijk zijn. Zo brachten wij per straatsectie in kaart waar voldoende ruimte is om half op stoep te parkeren en brachten wij advies uit over de ideale situatie. Zie hieronder een voorbeeld van zo’n data visualisatie.

Bereikbaarheid analyse Jordaan

Een ander voorbeeld is het uitvoeren van een bereikbaarheidsanalyse; wat gebeurt er met de reistijd van buurtbewoners als er een knip wordt geplaatst? Dit was de vraag vanuit gemeente Amsterdam om doorgaand verkeer in de Jordaan te verminderen. Hiervoor berekenden wij de huidige reistijd en brachten wij in kaart hoeveel extra tijd een bewoner onderweg is als er een knip wordt geplaatst. Een complexe analyse die middels GIS kan worden uitgevoerd.

Dashboard GIS-data

Daarnaast hebben wij een eigen GIS-dataplatform ontwikkeld waarin alle gis-data op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd wordt. Hiermee worden de uitgevoerde analyses tastbaar en is uw data ook benaderbaar zonder een GIS-programma of kennis van GIS-programma’s.  

Lees hier meer over ons GIS-dataplatform.

Heeft u een vraag betreft het visualiseren van geografische data? Of behoefte aan advies?

Neem contact met ons op!