Actueel

Landelijke enquête fietsbeleid

Landelijke fietsbeleid enquête: Deel ook uw inzichten

U kunt hier de enquête invullen.
De fiets is voor veel Nederlanders het vervoersmiddel bij uitstek. De bestuurlijke aandacht voor de fiets en alles wat dat behelst groeit. Dit vertaalt zich door naar provincies en gemeenten die zich bezig houden met de ontwikkeling van fietsbeleid wat voor veel gemeenten een speerpunt is. Niet altijd is even duidelijk welke maatregelen hiertegenover staan. Met een periodieke inventarisatie van beleid, doelstellingen en maatregelen hopen we meer zicht te bieden op de trends, succesverhalen en missers en beleidsmakers meer houvast te geven bij het voeren van fietsbeleid.

Daarom starten we met een nationale enquête onder ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het (lokale) fietsbeleid en deze enquête zal om het jaar herhaald worden. Het uiteindelijke doel van deze enquête strekt verder dan louter het verkrijgen van inzicht in de huidige status van het fietsbeleid in Nederland; het beoogt eveneens het opsporen van trends en ontwikkelingen. De verzamelde informatie zal fungeren als een waardevolle databron voor de vorming van fietsbeleid op gemeentelijk niveau in Nederland. Hierbij zal niet alleen geëvalueerd worden in welke richting het fietsbeleid evolueert, maar tevens welke maatregelen doeltreffend zijn en waar de knelpunten zich bevinden. De onderwerpen die in de enquête onderzocht zullen worden en aan bod zullen komen, omvatten:


·         Doelstellingen fietsbeleid

·         Beleidsdocumenten

·         Visievorming ten aanzien van fietsen

·         Aanpak en maatregelen

·         Lopende fietsprojecten

·         Ervaring en knelpunten

Hoe kunt u deelnemen aan de enquête?

De enquête is volledig anoniem en de verzamelde gegevens zullen worden geanalyseerd om verschillen tussen gemeentes en eventueel provincies te vergelijken, zonder specifieke namen te noemen. Gemeenten kunnen uiteindelijk profiteren van een rapportage die inzicht biedt in doelstellingen, visies, aanpak, maatregelen en ervaren knelpunten. Dit alles met als doel een gezondere, veiligere, en efficiëntere fietsinfrastructuur in Nederland te bevorderen.

U kunt hier de enquête invullen.
Dank voor uw deelname aan het nationale fietsbeleidsonderzoek! Samen werken we aan een optimaal infrastructuur en een goed fietsklimaat voor ons allemaal.