Actueel

De Zuidas mobiliteitsenquête; de sleutel naar een beter bereikbare Zuidas

Afgelopen zomer organiseerden we in samenwerking met de gemeente Amsterdam de 7e editie van de Mobiliteitsenquête Zuidas. Deze online enquête, oorspronkelijk gelanceerd in 2014, biedt inzicht in de mobiliteitsontwikkelingen van het gebied, maar illustreert ook de voordelen van doelgericht enquêteonderzoek.  

Voordelen van een enquête onderzoek 
De ervaringen, meningen en beweegredenen van bezoekers en bewoners zijn simpelweg niet te tellen en daarom is een enquête het ideale middel om dit in kaart te brengen. Hoe ervaart men bijvoorbeeld een woon-werkverbinding? Wat kan beter? Waarom kiest men voor een bepaalde vervoerswijze? En is men tevreden over die nieuwe fietsenstalling? Doordat wij al meerdere jaren deze enquête voor de gemeente uitvoeren creëert dit over meerdere jaren een waardevolle tijdlijn van mobiliteitspatronen en trends. 

Uitkomsten Mobiliteitsenquête Zuidas 
Zuidas staat bekend als het zakelijk epicentrum van Amsterdam waar werken, wonen en leven samenkomen. Een belangrijk knooppunt in de stad dat vol in ontwikkeling is. Aan deze editie van het onderzoek hebben ca. 1.300 respondenten meegewerkt aan de online vragenlijst, die onder werkgevers, reiziger, bezoekers en buurtbewoners in Zuidas is uitgezet. Door vragen over voertuigbezit, hoofdvervoermiddel en werktijd krijgt de gemeente niet alleen inzicht in mobiliteitsgedrag, maar worden ook specifieke knelpunten per modaliteit blootgelegd. De resultaten geven de gemeente Amsterdam, maar natuurlijk ook de werkgevers in Zuidas, inzicht om verder te werken aan een beter bereikbare Zuidas.

Uit het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat het algemene waarderingscijfer voor de fiets is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Drukte op- en werkzaamheden aan het fietspad lijken hiervoor de grootste boosdoeners te zijn. Daarnaast is meer dan de helft van de respondenten bereid om op een andere tijd dan de gebruikelijke te reizen. Dit ligt in lijn dat steeds meer respondenten door de jaren heen die met OV naar het gebied reizen het te druk vinden op station Zuid: dit verdubbelde ten opzichte van 2021.  


Wat de opdrachtgever met de resultaten van het onderzoek doet? De uitkomsten van deze enquête zijn omgezet in een infographic en gedeeld met werkgevers. Om deze hopelijk te inspireren om beleidsveranderingen te maken om het reisverkeer van en naar de Zuidas voor zijn werknemers prettiger te maken. Daarnaast worden de uitkomsten door de gemeente zelf gebruikt bij het opzetten van het meerjarenplan voor het gebied in dit jaar.  

Benieuwd naar de mogelijkheden voor zo'n doelgerichte mobiliteitsenquête voor uw regio? Neem contact met ons op en wij leggen u graag uit hoe wij u kunnen helpen bij het verkrijgen van waardevolle inzichten en het verbeteren van de mobiliteit in uw gebied. 

Neem contact met ons op!